Här hittar du som jobbar inom media vårt presskit.

Logotyp, bilder och texter som ingår i presspaketet får användas i samband med rapportering av Nordic Knights eller ett event som Nordic Knights medverkar i. Logotyp, bilder och texter får inte modifieras. Bilder får beskäras måttligt för att passa formatet på artikeln. Resurserna får inte användas i satir. Bilderna skall alltid åtföljas av en copyrighttext med fotografens namn.

Allt användande utanför dessa riktlinjer är strikt förbjuden, om ej annan överenskommelse träffats, och överträdelser beivras.