Vi vill i tornerspelet visa upp ett spel så som det kunde ha sett ut och rider därför i utrustning av samma typ som under medeltiden. Det innebär att vi har stålhjälmar, smidda svärd, skarpa lansar och riktiga ringbrynjor. Eftersom säkerheten alltid kommer först använder vi brytlansar av liknande modell som den som introducerades under 1200-talet efter ett påvligt påbud.

Ryttarna har en egen vapensköld som inte används av någon annan. Skulle ryttaren lämna laget eller pensionera sin karaktär så följer vapnet med. Ryttarna skapar också sin egen karaktär och ska hålla sin utrustning inom den tidsperiod karaktären representerar.

Tornerlaget består av både män och kvinnor, på lika villkor. Eftersom riddare traditionellt sett har varit män så är även karaktärerna företrädelsevis män, men en skicklig ryttare har alla förutsättningar för att också bli en skicklig tornerspelsryttare – oavsett kön.

Det viktigaste för oss i spelet är att publiken tycker att det är bra och trivs och en förutsättning för detta är att ryttare och andra deltagare i spelet har roligt.