Nordic Knights historiska ryttare är en gren av Nordic som sysslar med alla former av historiskt rytteri.

Det kan röra sig om beridna mongoliska bågskyttar, keltiska ryttare, ryttarinnor från barocken eller renässansryttare i damsadel (kanske med värjan i högsta hugg)  för att nämna några få exempel.

De som är intresserade av historisk ridkonst och inte bara av medeltidens riddare och tornerspel har därmed en möjlighet att förkovra sig vidare, träffa likasinnade och genomföra uppvisningar. Detta är något som har efterfrågats av flera av våra arrangörer de senaste åren, och denna gren av Nordic skapades därför under 2012 och kommer att utvecklas vidare framöver. I dagsläget är det främst beridna bågskyttar och barocka damer som är aktiva, men alla typer av historisk ridkonst är välkommen.

Cecilia är ansvarig för det historiska rytteriet.