Aktiviteterna håller vanligen till i byn och är till för våra besökare. Exempel på aktiviteter är armborstskytte, knivkastning och yxkastning. Vid vissa evenemang har vi även svartkrutsskytte.

För de mindre barnen finns till exempel ansiktsmålning. Dessutom finns en trähäst vid namn Lisa som barnen får ”rida” runt på och här får barnen en chans att känna på hur det är att vara riddare när de med lans i hand ska slå undan skölden på sin färd runt i en cirkel.