Nordic Knights är ett tornerlag och en historisk sammanslutning som arbetar för att ge publiken en upplevelse med action, skicklighet och professionalism.

Historiskt rytteri

Grundstommen är det medeltida tornerspelet, men till häst vi har även våra barocka damer som rider karusell och våra beridna bågskyttar som träffar små mål i hög hastighet. Vi fokuserar på medeltiden, men är inte bundna till den och därför går det inom ramen för vårt historiska rytteri att plocka in många olika delar. Det historiska rytteriet sätter hästen i centrum och för den som är hästtokig ger det ytterligare en möjlighet att utvecklas tillsammans.

Trondia by

På medeltiden var ett tornerspel så mycket mer än bara spelen. Det gav en möjlighet till människor att träffas, och det växte ofta upp hela byar runtom tornerbanan när ett större spel skulle arrangeras. Bredvid dessa uppvisningar finns därför vår medeltida marknad med servering och olika knallar, vårt tältläger där vi bor samt ett antal aktiviteter med historisk anknytning som passar hela familjen. Vi kallar det här för ”Trondia by”.

Hur marknaden ser ut varierar från tillfälle till tillfälle eftersom det beror på vilka knallar som har möjlighet att komma. Säg till oss om du vill sälja där. På marknaden har vi även våra aktviteter, såsom båg- och armborstskytte, kniv- och yxkastning, tornerspel för de minsta och en välbesökt stupstock.

En bit bort från marknaden hittar du vårt svartkrutsskytte. Där får du möjlighet att prova olika typer av historiska mynningsladdade svartkrutsvapen. Vissa av dem är över 200 år gamla och fortfarande i fungerande skick.

Fotfolk

Patrullerande i och kring allt detta finns ett garde som inte bara är intresserade av historisk kamp utan även hjälper till med säkerheten på plats. När gardet inte stoppar plankare, vaktar hästarna eller patrullerar i byn så sitter de ofta utanför sina tält och putsar och visar upp sin rustning och sina vapen.

Funktionshinder i fokus

Vi i Nordic Knights arbetar aktivt för att främja människor med olika typer av funktionshinder. De bästa platserna är reserverade för funktionshindrade, de har billigare inträde till spelen och allt överskott i vår verksamhet går till relaterad välgörenhet. Alla våra riddare rider dessutom för ett speciellt funktionshinder och gycklarna brinner lite extra för de med en bokstavsdiagnos.

Vad kan vi mer erbjuda?

Nordic Knights Tornerlag är ett varierat och mångskiftande historiskt sällskap med många delar att erbjuda. Ingenting är omöjligt och det finns utrymme för utveckling och nyskapande. Har du en idé, kontakta oss.

Som arrangör kan du välja mellan att få hela sammanhanget med tornerspel, by och aktiviteter, men för mindre evenemang går det också att välja bara en eller några av komponenterna.